Meteen naar de content

Nu 30 procent korting!

Gratis verzending vanaf €40

Binnen 3 werkdagen in huis

  Disclaimer

  Disclaimer voor www.refuals.com

  Bedrijfsnaam: Refuals

  Adres: Malzwin 2524, 1788 XM Den Helder

  E-mailadres info@refuals.com

  Kvk nummer: 82235600

  , hierna te noemen Refuals, verleent u hierbij toegang tot www.refuals.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

  Refuals behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. 

  Beperkte aansprakelijkheid

  Refuals spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

  Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Refuals. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Refuals nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

  Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website.

  Auteursrechten

  Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Refuals.

  Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Refuals, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

  Binnen 3 werkdagen in huis

  Gratis verzending vanaf €40